Sunday, August 18, 2019

Matematika 1

Sistemi linearnih jednačina

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Vektori

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Prava i ravan

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Limesi

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Izvodi

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Ispitivanje tijeka funkcije i grafik

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Integrali

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.