Sunday, August 18, 2019

Prva godina

Sistemi linearnih jednačina

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Vektori

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Prava i ravan

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Limesi

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Izvodi

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Ispitivanje tijeka funkcije i grafik

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Integrali

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Limes niza i suma brojnog reda

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Kriterij i poluprečnik konvergencije

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.

Tajlorov i Maklarenov red

Za odabir videa iz playliste pokrenite video i idite na >>| ili u lijevom gornjem uglu videa prikažite cijeli menij.